Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 28. septembri 2011. aasta otsus - Allen versus komisjon

(kohtuasi F-23/10)1

(Avalik teenistus - Sotsiaalkindlustus - Raske haigus - Personalieeskirjade artikkel 72 - Ühise ravikindlustusskeemi alla kuuluva ravikindlustuse kehtivusaja pikendamine - Kriteerium, mis tugineb muu skeemi alla kuuluva kindlustuse puudumisele)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Allen (Armacão de Pera, Portugal) (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega jäeti rahuldamata hageja raske haiguse tunnistamise taotlus.

Resolutsioon

Tühistada 30. juuni 2009. aasta, 17. juuli 2009. aasta ja 7. jaanuari 2010. aasta otsused, millega Euroopa Komisjon keeldus tunnistamast, et F. Alleni haigus on raske haigus, ja ei pikendanud tema ravikindlustuse kehtivust.

Jätta hagi ülejäänud nõuded rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________

1 - ELT C 161, 19.6.10, lk 58.