Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 28. septembra spriedums - Allen/Komisija

(lieta F-23/10) 1

Civildienests - Sociālais nodrošinājums - Nopietna slimība - Civildienesta noteikumu 72. pants - Pilnas apdrošināšanas pret slimības gadījumiem pagarināšana Veselības apdrošināšanas shēmā - Kritērijs, kas izriet no tā, ka nav apdrošināšanas saskaņā ar citu shēmu

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Allen (Armacão de Pera, Portugāle) (pārstāvji - L. Levi un A. Blot, avocats)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar kuru tika noraidīts prasītājas lūgums atzīt nopietnas slimības esamību

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2009. gada 30. jūnija, 2009. gada 17. jūlija un 2010. gada 7. janvāra lēmumus, ar kuriem Komisija atteicās atzīt, ka Allen k-dzei ir nopietna slimība, un atteicās pagarināt viņas apdrošināšanu pret slimības gadījumiem;

pārējos prasījumus noraidīt;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 161, 19.06.2010., 58. lpp.