Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 28. septembra 2011 - Allen proti Komisiji

(Zadeva F-23/10)1

(Javni uslužbenci - Socialna varnost - Huda bolezen - Člen 72 Kadrovskih predpisov - Razširitev zdravstvenega zavarovanja s SSZZ - Merilo neobstoja zavarovanja v drugem sistemu)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Allen (Armacão de Pera, Portugalska) (zastopnika: L. Levi in A. Blot, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet

Tožba za razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi zahteve tožeče stranke za priznanje hude bolezni.

Izrek

1.    Odločbe z dne 30. junija 2009, 17. julija 2009 in 7. januarja 2010, s katerimi Evropska komisija F. Allen ni priznala, da trpi a hudo boleznijo, in je zavrnila razširitev njenega zdravstvenega zavarovanja, se razglasijo za nične.

2.    V preostalem se tožba zavrne.

3.    Evropski komisiji se naloži plačilo vseh stroškov.

____________

1 - UL C 161, 19.6.2010, str. 58.