Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 september 2011 - Allen mot kommissionen

(Mål F-23/10)(1)

(Personalmål - Social trygghet - Allvarlig sjukdom - Artikel 72 i tjänsteföreskrifterna - Förlängning av försäkringsskyddet mot sjukdom genom det gemensamma sjukförsäkringssystemet - Kriterium som grundas på att försäkringsskydd från ett annat system saknas)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Allen (Armacão de Pera, Portugal)) (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om avslag på en ansökan om erkännande av allvarlig sjukdom till förmån för sökanden.

Domslut

Besluten av den 30 juni 2009, den 17 juli 2009 och av den 7 januari 2010, genom vilka Europeiska kommissionen slog fast att den inte erkände att Allen led av en allvarlig sjukdom och att den inte skulle förlänga Allens försäkringsskydd mot sjukdom, ogiltigförklaras.

Sökandens övriga yrkanden ogillas.

Europeiska kommissionen ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 161, 19.6.2010, s. 58.