Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. september 2011 - Nastvogel mod Rådet

(Sag F-4/10) 1

(Personalesag - bedømmelse - bedømmelsesrapporter - Rapportudvalgets udtalelse - nedsættelse af den analytiske bedømmelse - dialog mellem den bedømte og bedømmeren - høring af forskellige foresatte - med bedømmerens kendskab til den bedømtes arbejde - begrundelse - hensyntagen til sygeorlov)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nastvogel (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved M. Vitsentzatos og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, hvorved bedømmelsesrapporten for perioden 1. juli 2006 -31. december 2007 blev udfærdiget.

Konklusion

Christiana Nastvogels bedømmelsesrapport for perioden 1. juli 2006-31. december 2007 annulleres.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 63 af 13.3.2010, s. 54.