Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. septembri 2011. aasta otsus - Nastvogel versus nõukogu

(kohtuasi F-4/10)1

(Avalik teenistus - Hindamine - Hindamisaruanded - Hindamiskomitee arvamus - Analüütiliste hinnangute alandamine - Hinnatava ja hindaja vaheline dialoog - Konsulteerimine hierarhia eri taseme ülemustega - Teise hindaja teadlikkus hinnatava tööst - Põhjendused - Haiguspuhkuste arvessevõtt)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: C. Nastvogel (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: nõukogu (esindajad: M. Vitsentzatos ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega kinnitati hindamisaruanne ajavahemiku 1. juuli 2006 kuni 31. detsember 2007 osas.

Resolutsioon

Tühistada C. Nastvogeli hindamisaruanne ajavahemiku 1. juuli 2006 kuni 31. detsember 2007 osas.

Mõista kõik kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________

1 - ELT C 63, 13.3.2010, lk 54.