Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2011 - Nastvogel v. komissio

(Asia F-4/10)1

(Henkilöstö - Arviointi - Arviointikertomukset - Arviointikertomuksia käsittelevän komitean lausunto - Analyyttisten arviointien alentaminen - Arvioitavan ja arvioinnin suorittajan välinen vuoropuhelu - Hierarkkisesti eri tasolla olevien esimiesten kuuleminen - Ylemmän arvioijan tiedot arvioinnin kohteena olevasta työstä - Perustelut - Sairauslomien huomioon ottaminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nastvogel (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Neuvosto (asiamiehet: M. Vitsentzatos ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sen päätöksen kumoamiseksi, jolla kantajaa koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.7.2006-31.12.2007 oli vahvistettu.

Tuomiolauselma

Nastvogelia koskeva arviointikertomus ajanjaksolta 1.7.2006-31.12.2007 kumotaaan.

Euroopan unionin neuvosto vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 63, 13.3.2010, s. 54.