Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 13 septembrie 2011 - Nastvogel/Consiliul

(Cauza F-4/10)1

(Funcție publică - Evaluare - Rapoarte de evaluare - Avizul comitetului pentru rapoarte de evaluare - Degradare a aprecierilor analitice - Dialog între persoana evaluată și evaluator - Consultare a diferiți superiori ierarhici - Cunoașterea activității persoanei evaluate de către al doilea evaluator - Motivare - Luare în considerare a concediilor medicale)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Nastvogel (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Vitsentzatos și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de stabilire a raportului de evaluare pentru perioada 1 iulie 2006-31 decembrie 2007

Dispozitivul

Anulează raportul de evaluare al doamnei Nastvogel întocmit pentru perioada 1 iulie 2006-31 decembrie 2007.

Consiliul Uniunii Europene suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 63, 13.3.2010, p. 54.