Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 28. septembra spriedums - AZ/Komisija

(lieta F-26/10) 1

Civildienests - Paaugstināšana amatā - 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūra - Spēja strādāt trešajā valodā - Disciplinārlietas esamība - Izslēgšana no paaugstināšanas amatā procedūras

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AZ (Tjonvila, Francija) (pārstāves - L. Levi un M. Vandenbussche, advokātes)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja izslēgšanu no 2009. gada paaugstināšanas amatā procedūras un piespriest Komisijai samaksāt viņam naudas summu morālā kaitējuma atlīdzināšanai

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

AZ atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 179, 03.07.2010., 58. lpp.