Language of document :

Personaldomstolens dom av den 28 september 2011 - AZ mot kommissionen

(Mål F-26/10)(1)

(Personalmål - Befordran - 2009 års befordringsomgång - Förmåga att arbeta på ett tredje språk - Omständigheten att det inletts ett disciplinförfarande - Uteslutning från befordringsomgången)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AZ (Thionville, Frankrike) (ombud: advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att utesluta sölanden från 2009 års befordringsomgång och om att kommissionen ska betala ett belopp till sökanden som ersättning för ideell skada.

Domslut

Talan ogillas.

AZ ska bära samtliga rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 179, 3.7.10, s. 58