Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 28.9.2011 - Hecq v. komissio

(Asia F-12/11)1

(Henkilöstö - Ammattitauti - Työkyvyttömyyden toteaminen - Ansiotyöhön palaamista koskeva pyyntö - Vahingonkorvausvaatimus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Vogel)

Vastaaja: Komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan sellaisen implisiittisen päätöksen kumoamista, jolla on hylätty kantajan vaatimus saada palata ansiotyöhönsä, ja hänen 1.8.2003 lähtien lasketun virkamiehen palkkansa täysimääräistä maksua sekä vahingonkorvausta siten, että kokonaissummaan lisätään 7 prosentin vuotuinen viivästyskorko 1.8.2003 alkaen.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Hecq vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 113, 9.4.2011, s. 22.