Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 28. septembra rīkojums - Hecq/Komisija

(lieta F-12/11) 1

Civildienests - Arodslimība- Kļūšana par invalīdu- Prasība atsākt profesionālo darbību- Prasība par zaudējumu atlīdzību

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Hecq (Chaumont-Gistoux, Beļģija) (pārstāvis - L. Vogel, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - M. J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt netieši izteiktu lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu atsākt profesionālo darbību un pilnībā samaksāt viņa ierēdņa atalgojumu, kas aprēķināts kopš 2003. gada 1. augusta, kā arī zaudējumu atlīdzību, tam visam pievienojot nokavējuma procentus, kas aprēķināti atbilstoši 7 % gada likmei, kopš 2003. gada 1. augusta

Rezolutīvā daļa:

noraidīt prasību kā acīmredzami nepieņemamu;

Hecq atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 113 09.04.2011, 22. lpp.