Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (3. senátu) ze dne 28. září 2011 - AC v. Rada

(Věc F-9/10)1

"Veřejná služba - Povýšení - Povyšovací řízení 2009 - Zvážení srovnatelných zásluh - Zjevně nesprávné posouzení"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: AC (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada (zástupci: M. Bauer a K. Zieleśkiewicz, zmocněnci)

Předmět věci

Žaloba na neplatnost rozhodnutí nezařadit žalobce na seznam osob povýšených do platové třídy AD13 v rámci povyšovacího řízení 2009.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

AC ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 113, 1.5.2010, s. 79.