Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 28. september 2011 - AC mod Rådet

(Sag F-9/10) 1

(Personalesag - forfremmelse - forfremmelsesåret 2009 - sammenligning af fortjenester - åbenbart urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AC (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union (ved Bauer og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på listen over tjenestemænd, der forfremmes til lønklasse AD 13 i forfremmelsesåret 2009.

Konklusion

Rådet for Den Europæiske Union frifindes.

AC betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 113 af 1.5.2010, s. 79.