Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 28.9.2011 - AC v. neuvosto

(Asia F-9/10)1

(Henkilöstö - Ylennys - Vuoden 2009 ylennyskierros - Ansioiden vertailu - Ilmeinen arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AC (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä vuoden 2009 ylennyskierroksella palkkaluokkaan AD13 ylennetyistä virkamiehistä laadittuun luetteloon

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

AC vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 113, 1.5.2010, s. 79.