Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2011. szeptember 28-i ítélete - AC kontra Tanács

(F-9/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Előléptetés - 2009. évi előléptetési időszak - Az érdemek összehasonlító vizsgálata - Nyilvánvaló mérlegelési hiba)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AC (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C. Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: Tanács (képviselők: M. Bauer és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesnek a 2009. évi előléptetési időszakban AD 13 besorolási fokozatba előléptetett tisztviselők listájára való felvételét mellőző határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék AC-t kötelezi az összes költség viselésére.

____________

1 - HL C 113., 2010.5.1., 79. o.