Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 28. septembra spriedums - AC/Padome

(lieta F-9/10) 1

Civildienests - Paaugstināšana amatā- 2009. gada paaugstināšana amatā - Salīdzinošs nopelnu izvērtējums - Acīmredzama kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AC (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. M. Bauer un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kuri paaugstināti uz AD13 pakāpi 2009. gada paaugstināšanas amatā ietvaros

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

piespriest AC atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 113, 01.05.2010., 79. lpp.