Language of document :

Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (It-Tielet Awla) tat-28 ta' Settembru 2011 - AC vs Il-Kunsill

(Kawża F-9/10) 1

(Servizz pubbliku - Promozzjoni - Proċedura ta' promozzjoni 2009 - Eżami komparattiv tal-merti - Żball manifest ta' evalwazzjoni)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: AC (Brussell, Il-Belġju) (rappreżentanti: S. Rodrigues u C. Bernard-Glanz, avukati)

Konvenut: Il-Kunsill (rappreżentanti: M. Bauer u K. Zieleśkiewicz, aġenti]

Suġġett

Talba għall-annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrenti ma tiġix inkluża fil-lista ta' persuni promossi għall-grad ta' AD 13 skont il-proċedura ta' promozzjoni 2009.

Dispożittiv

Ir-rikors huwa miċħud.

AC għandha tbati l-ispejjeż kollha.

____________

1 - ĠU C 113, 01.05.10, p. 79.