Language of document :

Personaldomstolens dom (tredje avdelningen) av den 28 september 2011 - AC mot rådet

(Mål F-9/10)(1)

(Personalmål - Befordran - Befordringsförfarandet 2009 - Jämförelse av kvalifikationerna - Uppenbart oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AC (Bryssel, Belgien) (ombud: S. Rodrigues och C. Bernard-Glanz, avocats)

Svarande: Rådet (ombud: M. Bauer och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte uppta sökandens namn på förteckningen över tjänstemän som befordrats till lönegrad AD13 vid befordringsförfarandet år 2009.

Domslut

Talan ogillas.

AC ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 113, 1.5.2010, s. 79.