Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 14. septembri 2011. aasta otsus - Hecq versus komisjon

(kohtuasi F-47/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Sotsiaalkindlustus - Kutsehaigus - Personalieeskirjade artiklid 73 ja 78 - Arstliku komisjoni arvamuse nõuetekohasus - Keeldumine tunnistamast püsivat osalist töövõimetust)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: A. Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin, keda abistas advokaat J.-L. Fagnart)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsused, millega komisjon keeldus tunnistamast hageja püsivat osalist töövõimetust personalieeskirjade artikli 73 mõttes ning jättis hageja kanda osa arstliku komisjoni menetluse käigus tekkinud tasust.

Resolutsioon

Puudub vajadus teha otsus põhjenduste osas, millega palutakse tühistada Euroopa Komisjoni 7. septembri 2009. aasta otsus osas, millega jäetakse A. Hecq'i kanda arsti tasu, kes oli määratud teda arstlikus komisjonis esindama ning osa arstliku komisjoni kolmanda arsti tasudest, kes määrati ühisel kokkuleppel.

Põhjendused, millega palutakse tühistada 7. detsembri 2009. aasta otsused osas, milles need keelduvad tunnistamast A. Hecqi püsiva töövõimetuse astet.

Mõista kõik kohtukulud välja A. Hecq-lt.

____________

1 - ELT C 221, 14.8.2010, lk 61.