Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 14. septembra 2011 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-47/10)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Socialna varnost - Poklicna bolezen - Člena 73 in 78 Kadrovskih predpisov - Pravilnost mnenja zdravniške komisije - Zavrnitev priznanja delne trajne invalidnosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: J. Currall in D. Martin, zastopnika, skuapj z J.-L. Fagnartom, odvetnikom)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločb, s katerimi je Komisija tožeči stranki zavrnila priznanje delne trajne invalidnosti v smislu člena 73 Kadrovskih predpisov in ji naložila plačilo dela zdravstvenih stroškov in honorarjev, ki so nastali pri delu zdravniške komisije.

Izrek

Postopek v zvezi s predlogi za razglasitev ničnosti odločb Komisije z dne 7. septembra 2009, v delu, v katerem se s temi odločbami A. Hecqu nalaga plačilo stroškov in honorarjev zdravnika, ki ga je pooblastil za zastopanje pred zdravniško komisijo, in polovice stroškov in honorarjev tretjega zdravnika zdravniške komisije, ki je bil imenovan na podlagi dogovora, se ustavi.

Predloge za razglasitev ničnosti odločb Komisije z dne 7. septembra 2009, v delu, v katerem je bilo s temi odločbami A. Hecqu zavrnjeno priznanje stopnje trajne invalidnosti, se zavrne kot neutemeljene.

A. Hecq nosi vse stroške.

____________

1 - UL C 221, 14.8.2010, str. 61.