Language of document :

Personaldomstolens beslut (tredje avdelningen) av den 12 september 2011 - Cervelli mot kommissionen

(Mål F-98/10)1

(Personalmål - Tjänstemän - Utlandstillägg - Begäran om omprövning - Nya och väsentliga omständigheter - Uppenbart att talan ska avvisas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Cervelli (Bryssel, Belgien) (ombud: J. R. García-Gallardo Gil-Fournier och M. Arias Díaz, avocats)

Svarande: Kommissionen (ombud: J. Currall och D. Martin)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att neka sökanden utlandstillägg.

Avgörande

Talan avvisas.

Cervelli ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - EUT C 13, 15.1.2011, s. 42.