Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 13. září 2011 - Michail v. Komise

(Věc F-100/09)1

"Veřejná služba - Úředníci - Překážka věci rozsouzené - Povinnost poskytnout pomoc - Článek 24 služebního řádu - Psychické obtěžování"

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Michail (Brusel, Belgie) (zástupce: C. Meïdanis, advokát)

Žalovaná: Komise (zástupci: J. Currall a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s E. Bourtzalasem a E. Antypou, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá žádost o pomoc podaná podle článku 24 služebního řádu z důvodu psychického obtěžování, jehož byl údajně žalobce obětí.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Christos Michail ponese vlastní náklady řízení a náhradí náklady řízení vynaložené Komisí.

____________

1 - Úř. věst. C 63, 13.3.2010, s. 52.