Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 13. septembri 2011. aasta otsus - Michail versus komisjon

(kohtuasi F-100/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Seadusjõud - Abistamiskohustus - Personalieeskirjade artikkel 24 - Psühholoogiline ahistamine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Christos Michail (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat C. Meïdanis)

Kostja: komisjon (esindajad: J. Currall ja J. Baquero Cruz, keda abistasid advokaadid E. Bourtzalas ja E. Antypa)

Ese

Nõue tühistada kostja otsus, millega jäeti rahuldamata abitaotlus, mis esitati personalieeskirjade artikli 24 alusel põhjusel, et hagejat on väidetavalt psühholoogiliselt ahistatud.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Christos Michaili kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja komisjoni kohtukulud.

____________

1 - ELT C 63, 13.3.2010, lk 52.