Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.9.2011 - Michail v. komissio

(Asia F-100/09)1

(Henkilöstö - Virkamies - Oikeusvoima - Avustamisvelvollisuus - Henkilöstösääntöjen 24 artikla - Työpaikkakiusaaminen)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Michail (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Meïdanis)

Vastaaja: Komissio (asiamiehet: J. Currall ja J. Baquero Cruz, avustajinaan asianajajat E. Bourtzalas ja E. Antypa)

Oikeudenkäynnin kohde

Vastaajan sen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukainen avustamispyyntö, joka perustui työpaikkakiusaamiseen, jonka uhriksi kantaja väittää joutuneensa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Michail vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 63, 13.3.2010, s. 52.