Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2011. gada 13. septembra spriedums - Michail/Komisija

(lieta F-100/09) 1

Civildienests - Ierēdnis - Res judicata - Pienākums sniegt palīdzību - Civildienesta noteikumu 24. pants - Psiholoģiska vardarbība

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Michail (Brisele, Beļģija) (pārstāve - C. Meïdanis, avocat)

Atbildētāja: Komisija (pārstāvji - J. Currall un J. Baquero Cruz, kuriem palīdz E. Bourtzalas un E. Antypa, advokāti)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru ir noraidīts lūgums sniegt palīdzību, kas tika iesniegts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 24. pantu saistībā ar psiholoģisku vardarbību, kuru, kā apgalvo prasītājs, viņš esot piedzīvojis

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Michail k-gs sedz savus un atlīdzina Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 63, 13.03.2010., 52. lpp.