Language of document :

2011. április 22-én benyújtott kereset - ZZ kontra Bizottság

(F-17/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: A. Blot ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes szerződéses alkalmazotti szerződését nem meghosszabbító alperesi határozat megsemmisítése.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék elsődlegesen semmisítse meg a felperes szerződéses alkalmazotti szerződését nem meghosszabbító, a 2010. április 28-i feljegyzésből következő hallgatólagos határozatot, valamint - amennyiben szükséges - a szerződéskötésre jogosult hatóság panaszt elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék ennek következményeként helyezze vissza hivatalába a felperest;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy fizessen előzetesen 27 000 euróban meghatározott összegű vagyoni kártérítést, valamint az ítélet meghozatalának időpontjától törvényes mértékű késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy fizessen előzetesen és méltányossági alapon 15 000 (tizenötezer) euróban meghatározott összegű nem vagyoni kártérítést, valamint az ítélet meghozatalának időpontjától törvényes mértékű késedelmi kamatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________