Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 22. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-17/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis - A. Blot, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu nepagarināt prasītājas - līgumdarbinieces - darba līgumu

Prasītāja prasījumi:

pamatā, atcelt lēmumu nepagarināt viņas līgumdarbinieka darba līgumu, kas netieši izriet no 2010. gada 28. aprīļa paziņojuma, un tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt institūcijas, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, lēmumu;

līdz ar to atjaunot prasītāju tās amatā;

piespriest atbildētājai samaksāt konkrētu naudas summu EUR 27 000 apmērā, atlīdzinot ciestos materiālos zaudējumus, un tai pieskaitot nokavējuma procentus atbilstoši likumā noteiktai likmei sprieduma pasludināšanas dienā;

piespriest atbildētājai samaksāt provizorisku konkrētu summu es aequo et bono EUR 15 000 (piecpadsmit tūkstoši euro) apmērā, atlīdzinot ciesto morālo kaitējumu, un tai pieskaitot nokavējuma procentus atbilstoši likumā noteiktai likmei sprieduma pasludināšanas dienā;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________