Language of document :

Beroep ingesteld op 22 april 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-17/11)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: A. Blot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om verzoeksters overeenkomst van arbeidscontractante niet te verlengen

Conclusies van de verzoekende partij

primair, nietigverklaring van het besluit om haar overeenkomst van arbeidscontractante niet te verlengen, zoals dit besluit impliciet volgt uit de nota van 28 april 2010 en, voor zover nodig, van het besluit van het tot het sluiten van overeenkomsten bevoegd gezag tot afwijzing van de klacht;

dientengevolge, herplaatsing van verzoekster in haar functie;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de materiële schade, waarvan het bedrag voorlopig is vastgesteld op 27 000 EUR, te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen vonnis;

veroordeling van de verwerende partij tot betaling van een vergoeding voor de immateriële schade, waarvan het bedrag voorlopig en ex aequo et bono is vastgesteld op 15 000 EUR (vijftienduizend euro), te vermeerderen met vertragingsrente tegen het wettelijke tarief vanaf de datum van het te wijzen vonnis;

verwijzing van de Commissie in de kosten.

____________