Language of document :

Acțiune introdusă la 22 aprilie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-17/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: A. Blot, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei pârâtei de a nu prelungi contractul de agent contractual al reclamantului.

Concluziile reclamantului

În principal, anularea deciziei de a nu prelungi contractul său de agent contractual, astfel cum reiese aceasta în mod implicit din nota din 28 aprilie 2010 și, în măsura în care este necesar, a deciziei autorității abilitate să încheie contractele de muncă prin care a fost respinsă reclamația;

în consecință, reintegrarea reclamantului în cadrul serviciului său;

obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite în mod provizoriu la 27 000 de euro pentru repararea prejudiciului material, majorată cu dobânzile de întârziere la rata legală a dobânzii de la data hotărârii care urmează a fi pronunțată;

obligarea pârâtei la plata unei sume stabilite în mod provizoriu provizoriu și ex aequo et bono la 15 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral, majorată cu dobânzile de întârziere la rata legală a dobânzii de la data hotărârii care urmează a fi pronunțată;

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

____________