Language of document :

Tožba, vložena 22. aprila 2011 - ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-17/11)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: A. Blot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe tožene stranke, da se tožeči stranki ne podaljša pogodbe za pogodbenega uslužbenca.

Predlogi tožeče stranke

Odločba o nepodaljšanju pogodbe tožeče stranke za pogodbenega uslužbenca, kot je implicitno razvidna iz zapisnika z dne 28. aprila 2010, naj se razglasi za nično in, če je potrebno, naj se za nično razglasi odločba ARCC, s katero je bila zavrnjena pritožba;

zato naj se tožečo stranko znova zaposli;

toženi stranki naj se naloži plačilo zneska, začasno določenega na 27.000 EUR, zaradi premoženjske škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

toženi stranki naj se naloži plačilo zneska, začasno in ex aequo et bono določenega na 15.000 EUR (petnajst tisoč eurov), zaradi nepremoženjske škode, povečanega za zamudne obresti po zakoniti obrestni meri, ki tečejo od sodbe, ki bo izrečena;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________