Language of document :

Sag anlagt den 20. april 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-27/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne L. Levi, M. Vandenbussche og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af de af Kommissionen trufne afgørelser om afslag på tilladelse til lægelige ydelser, som sagsøgeren har ansøgt om til sin søn, sin hustru og sig selv.

Sagsøgerens påstande

Annullation af de anfægtede afgørelser og, om fornødent, af ansættelsesmyndighedens afgørelse om afslag på klagen.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________