Language of document :

Talan väckt den 20 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-27/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi, M. Vandenbussche och C. Bernard-Glanz)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå sökandens ansökningar om beviljande av sjukvårdsförmåner för sin son, sin maka och sig själv.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de angripna besluten och, i den mån det behövs, det beslut som myndigheten med befogenhet att sluta anställningsavtal (AHCC) fattat om att avslå sökandens klagomål, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________