Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof (Austria) 30. septembril 2011 - ÖBB-Personenverkehr AG, teised menetlusosalised: Schienen-Control Kommission ja Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(kohtuasi C-509/11)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: ÖBB-Personenverkehr AG

Teised menetlusosalised:     1. Schienen-Control Kommission

2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta artikli 30 lõike 1 esimest lõiku tuleb tõlgendada nii, et viidatud määruse täitmise eest vastutavaks määratud siseriiklik organ võib teha raudtee-ettevõtjale, kelle piletihinna hüvitamise kord ei vasta nimetatud määruse artiklis 17 sätestatud kriteeriumidele, asjaomase raudtee-ettevõtja hüvitiste korra konkreetse sisu kohta siduvaid ettekirjutusi ka juhul, kui siseriikliku õiguse kohaselt on tal üksnes võimalus kõnealune hüvitiste kord kehtetuks tunnistada?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta artiklit 17 tuleb tõlgendada nii, et raudtee-ettevõtja võib jätta piletihinna hüvitamise kohustuse vääramatu jõu korral täitmata, kui ta kohaldab analoogia alusel kas vastutuse välistamise tingimusi, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 261/2004, määruses (EL) nr 1177/2010 või määruses (EL) nr 181/2011, või tugineb ka piletihinna hüvitamise osas vastutusest vabanemise tingimustele, mis on sätestatud reisijate ja pagasi rahvusvahelise raudteeveo lepingu ühtsete eeskirjade (CIV, määruse nr 1371/2007 I lisa) artikli 32 lõikes 2?

____________

1 - ELT L 315, lk 14.