Language of document :

A Verwaltungsgerichtshof (Ausztria) által 2011. szeptember 30-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem - ÖBB-Personenverkehr AG, az eljárás egyéb részvevői: Schienen-Control Kommission és Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(C-509/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: ÖBB-Personenverkehr AG

Az eljárás egyéb résztvevői: 1. Schienen-Control Kommission

        2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 14. o.) 30. cikke (1) bekezdésének első albekezdését, hogy az e rendelet végrehajtásáért felelős nemzeti szervnek akkor is kötelező jelleggel elő kell írnia az alkalmazandó kártérítési szabályzatok pontos tartalmát azon vasúttársaság részére, amelynek a menetjegy árára vonatkozó kártérítési szabályzatai nem felelnek meg az e rendelet 17. cikkében meghatározott kritériumoknak, ha a nemzeti jog csupán azt teszi lehetővé számára, hogy érvénytelennek minősítse az ilyen kártérítési szabályzatokat?

Úgy kell-e értelmezni a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről szóló, 2007. október 23-i 1371/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkét, hogy a vasúttársaság vis maior esetén kizárhatja a menetjegy árára vonatkozó kártérítési kötelezettséget, és ezt a 261/2004/EK rendelet, az 1177/2010/EU rendelet, illetve a 181/2011/EU rendeletben előírt kizárási okok analóg alkalmazásával, vagy a 32. cikk (2) bekezdésében szereplő, nemzetközi vasúti személyszállítási szerződésre vonatkozó egységes szabályok (CTV, a rendelet I. melléklete) szerinti mentesülésre hivatkozással a menetjegy árára vonatkozó kártérítés eseteiben is megteheti?

____________

1 - HL L 315., 2007.12.03., 14. o.