Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs (Austria) la 30 septembrie 2011 - ÖBB-Personenverkehr AG/Schienen-Control Kommission și Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

(Cauza C-509/11)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgerichtshof

Părțile din acțiunea principală

Reclamantă: ÖBB-Personenverkehr AG

Pârâte: 1. Schienen-Control Kommission

2. Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie

Întrebările preliminare

Articolul 30 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar trebuie interpretat în sensul că organismul național însărcinat cu executarea acestui regulament este autorizat să impună unei întreprinderi feroviare, ale cărei condiții de acordare a despăgubirilor pentru prețul legitimației de transport nu corespund criteriilor stabilite la articolul 17 din acest regulament, conținutul concret al acestor condiții pe care întreprinderea trebuie să le utilizeze în mod obligatoriu, deși dreptul național recunoaște instituției respective numai competența pentru declararea nulității acestor condiții de acordare a despăgubirilor?

Articolul 17 din Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar trebuie interpretat în sensul că o întreprindere feroviară poate exclude în cazuri de forță majoră obligația de a acorda despăgubiri, fie prin aplicarea prin analogie a motivelor de excludere prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 261/2004, Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 sau Regulamentul (UE) nr. 181/2011, fie prin recurgerea la exonerările de răspundere, astfel cum sunt consacrate la articolul 32 alineatul (2) din Regulile uniforme privind contractul de transport internațional feroviar de călători și bagaje (CIV, anexa I la regulament), de asemenea, în cazurile în care trebuie acordate despăgubiri pentru prețul legitimației de transport?

____________

1 - JO L 315, p. 14