Language of document :

Žaloba podaná dne 24. října 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-109/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení části hodnotícího posudku žalobce za období od 1. ledna do 31. prosince 2009.

Návrhová žádání žalobce

zrušit hodnotící posudek žalobce za období 1.1.2009 - 31.12.2009; konkrétně část tohoto posudku, kterou vypracoval EUROSTAT za totéž období;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

____________