Language of document :

Sag anlagt den 24. oktober 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-109/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af en del af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar til den 31. december 2009.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden 1.1.2009 - 31.12.2009; nærmere bestemt den del af denne rapport, der er udfærdiget af EUROSTAT for denne samme periode.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________