Language of document :

24. oktoobril 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-109/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada teatav osa hageja hindamisaruandest, mis on koostatud ajavahemiku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2009 kohta.

Hageja nõuded

Nõue tühistada hageja hindamisaruanne, mis puudutab ajavahemikku 1. jaanuar kuni 31. detsember 2009; täpsemalt see osa hindamisaruandest, mille kõnealuse ajavahemiku kohta koostas EUROSTAT;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________