Language of document :

Rikors ippreżentat fl-24 ta' Ottubru 2011 - ZZ vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-109/11)

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Partijiet

Rikorrent: ZZ (rappreżentant: F. Frabetti, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni Ewropea

Suġġett

L-annullament ta' parti mir-rapport ta' evalwazzjoni tar-rikorrent għall-perijodu bejn l-1 ta' Jannar u l-31 ta' Diċembru 2009.

Talbiet tar-rikorrent

jannulla r-rapport ta' evalwazzjoni tar-rikorrent għall-perijodu 1.1.2009 - 31.12.2009; iktar preċiżament, il-parti tar-rapport stabbilita minn EUROSTAT għal dan l-istess perijodu;

jikkundanna lill-Kummissjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________