Language of document :

Acțiune introdusă la 24 octombrie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-109/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea unei părți din raportul de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie și 31 decembrie 2009

Concluziile reclamantului

Anularea raportului de evaluare întocmit în privința reclamantului pentru perioada 1.1.2009-31.12.2009, mai precis a părţii din acest raport redactată de EUROSTAT pentru aceeași perioadă;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________