Language of document :

Talan väckt den 24 oktober 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-109/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av en del av karriärutvecklingsrapporten avseende sökanden för perioden 1 januari till 31 december 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara karriärutvecklingsrapporten avseende sökanden för perioden 1.1.2009 - 31.12.2009, närmare bestämt den del av rapporten som Eurostat upprättat för samma period.

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________