Language of document :

Sag anlagt den 10. oktober 2011 - ZZ mod Parlamentet

(Sag F-101/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/188/10 - Tolke i bulgarsk sprog (BG) trufne afgørelse af 30. juni 2011 om ikke at opføre sagsøger på nævnte udvælgelsesprøves reserveliste og påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/188/10 - Tolke i bulgarsk sprog (BG) trufne afgørelse af 30. juni 2011 - en afgørelse, som blev truffet efter en fornyet gennemgang af sagsøgerens prøver, og hvori hans resultater vedrørende udvælgelsesprøven blev stadfæstet - og følgelig af afgørelsen om ikke at opføre sagsøgeren på reservelisten.

Annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AD/188/10 - Tolke i bulgarsk sprog (BG) trufne afgørelse af 31. maj 2011 om at opføre sagsøger på nævnte udvælgelsesprøves reserveliste.

Annullation af alle handlinger foretaget af udvælgelseskomitéen fra det tidspunkt, hvor de anfægtede ulovligheder indtraf.

Europa-Parlamentet tilpligtes som erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade og for indgreb i sagsøgerens karriere at betale et beløb på 15 000 EUR, idet der tages forbehold for en forhøjelse eller nedsættelse af beløbet under sagen, med tillæg af morarenter på 7% p.a. fra datoen for stævningen.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________