Language of document :

Kanne 10.10.2011 - ZZ v. parlamentti

(Asia F-101/11)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Avoimen kilpailun EPSO/AD/188/10 - Bulgariankielen (bg) tulkit valintalautakunnan 30.6.2011 tekemän päätöksen, jolla kantaja on päätetty olla merkitsemättä mainitun kilpailun varallaololuetteloon, kumoaminen ja henkisen kärsimyksen ja aineellisen vahingon korvaamista koskeva vaatimus

Vaatimukset

avoimen kilpailun EPSO/AD/188/10 - Bulgariankielen (BG) tulkit valintalautakunnan 30.6.2011 tekemä päätös, joka on tehty kantajan kokeiden uudelleentarkastelun jälkeen ja jolla kantajan koetulokset vahvistetaan, on kumottava ja näin ollen päätös olla merkitsemättä kantajaa varallaololuetteloon on kumottava

avoimen kilpailun EPSO/AD/188/10 - Bulgariankielen (BG) tulkit valintalautakunnan 31.5.2011 tekemä päätös olla merkitsemättä kantajaa varallaololuetteloon on kumottava

kaikki sellaiset toimet, jotka valintalautakunta on toteuttanut sen jälkeen, kun esille tuodut lainvastaisuudet ovat tapahtuneet, on kumottava

vastaaja on velvoitettava maksamaan korvauksena henkisestä kärsimyksestä ja aineellisesta vahingosta sekä kantajan uralle aiheutuneesta haitasta 15 000 euroa - sillä varauksella, ettei kyseistä määrää oikeudenkäynnin kuluessa koroteta tai vähennetä - korotettuna seitsemän prosentin vuotuisilla koroilla tämän kannekirjelmän toimittamisesta alkaen

parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________