Language of document :

Žaloba podaná dne 17. října 2011 - ZZ v. Komise

(Věc F-105/11)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí generálního ředitele OLAF, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o prodloužení jeho smlouvy dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. b) PŘOZ.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí generálního ředitele OLAF ze dne 29. června 2011, kterým byla zamítnuta žádost žalobce směřující proti zamítnutí jeho žádosti o prodloužení smlouvy dočasného zaměstnance ve smyslu čl. 2 písm. b) PŘOZ;

v potřebném rozsahu zrušit rozhodnutí generálního ředitele OLAF ze dne 25. března 2011 zamítnout žádost žalobce o prodloužení jeho smlouvy dočasného zaměstnance;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________