Language of document :

Sag anlagt den 17. oktober 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-105/11)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af OLAF's generaldirektør trufne afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af hans kontrakt som midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra b), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af OLAF's generaldirektør trufne afgørelse af 29. juni 2011 om afslag på sagsøgerens klage over afslaget på hans ansøgning om forlængelse af hans kontrakt som midlertidigt ansat i henhold til artikel 2, litra b), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Om fornødent annullation af den af OLAF's generaldirektør trufne afgørelse af 25. marts 2011 om afslag på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af hans kontrakt som midlertidigt ansat.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________