Language of document :

17. oktoobril 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-105/11)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid D. Abreu Caldas, S: Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

OLAF-i peadirektori otsuse tühistamine, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus pikendada tema ajutise teenistuja lepingut muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti b mõttes.

Hageja nõuded

Tühistada OLAFI-i peadirektori 29. juuni 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja kaebus, mis on esitatud otsuse peale, millega jäeti rahuldamata tema taotlus pikendada ajutise teenistuja lepingut muude teenistujate teenistustingimuste artikli 2 punkti b mõttes;

vajadusel tühistada OLAFI-i peadirektori 25. märtsi 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus pikendada ajutise teenistuja lepingut;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________