Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 17. oktobrī - ZZ/Komisija

(lieta F-105/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt OLAF ģenerāldirektora lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu pagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta b) punkta izpratnē

Prasītāja prasījumi:

atcelt OLAF ģenerāldirektora 2011. gada 29. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja sūdzība par viņa lūguma pagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta b) punkta izpratnē noraidījumu;

tiktāl, ciktāl vajadzīgs, atcelt OLAF ģenerāldirektora 2011. gada 25. marta lēmumu noraidīt prasītāja lūgumu pagarināt viņa pagaidu darbinieka līgumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________