Language of document :

Acțiune introdusă la 17 octombrie 2011 - ZZ/Comisia

(Cauza F-105/11)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei directorului general al OLAF de respingere a cererii reclamantului de prelungire a contractului său de agent temporar, în sensul articolului 2 litera (b) din RAA

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei directorului general al OLAF din 29 iunie 2011 de respingere a reclamației reclamantului îndreptate împotriva respingerii cererii lui de prelungire a contractului de agent temporar, în sensul articolului 2 litera (b) din RAA;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 25 martie 2011 a directorului general al OLAF de respingere a cererii reclamantului de prelungire a contractului său de agent temporar;

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________