Language of document :

Talan väckt den 17 oktober 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-105/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av det beslut som generaldirektören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) fattade, genom vilket sökandens ansökan om förlängning av avtalet om tillfällig anställning i den mening som avses i artikel 2 b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna avslogs.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som generaldirektören för OLAF fattade den 29 juni 2011, genom vilket sökandens klagomål avseende beslutet att avslå sökandens ansökan om förlängning av avtalet om tillfällig anställning i den mening som avses i artikel 2 b i anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna avslogs,

i förekommande fall, ogiltigförklara det beslut som generaldirektören för OLAF fattade den 25 mars 2011, genom vilket sökandens ansökan om förlängning av avtalet om tillfällig anställning avslogs, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________